Rookmelders

Voor uw veiligheid zijn in alle woningen van Vanhier Wonen een of meerdere rookmelders aanwezig. Dit is verplicht. De rookmelder(s) mogen niet verwijderd of door u zelf vervangen worden.

Dit is goed om te weten

 • De gemonteerde rookmelders in uw huurwoning voldoen aan alle veiligheidseisen.
 • De batterij is niet verwisselbaar en gaat 10 jaar mee.
 • Wij zorgen elke 10 jaar voor de vervanging, u hoeft hiervoor niks te doen.

Zo werken de rookmelders optimaal

 • Test regelmatig de werking door de testknop in te drukken. Scroll naar beneden om te lezen hoe u de melders kunt testen.
 • Houd de buitenkant stofvrij (met stofdoek of vochtige doek).
 • Stofzuig 2x per jaar, in maart en september, het gatenpatroon uit. Scroll naar beneden om te lezen hoe u dit doet.

Tips voor een brandveilig (t)huis

 • Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute.
 • Zorg voor een brandblusser/branddeken in uw woning.
 • Brand alleen kaarsen als u in de buurt bent.
 • Controleer losse elektriciteitssnoeren regelmatig op beschadigingen.
 • Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen.

Neem contact met ons op

 • Bij aanhoudend alarm zonder reden.
 • Bij klachten over een rookmelder.

Testen:

Om zeker te weten dat uw rookmelder(s) goed werken, moet u ze regelmatig testen. Druk hiervoor de test/hush knop (zie foto) in en houd vast tot de melder(s) in alarm gaan. Doe dit bij iedere melder. Gaan de melders niet in alarm maak dan de melders goed schoon (zie hieronder) en herhaal de test.

Schoonmaken:

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Om vals alarm te voorkomen moeten de melder(s) minimaal 2 x per jaar uitgezogen worden. Gebruik hiervoor de stofzuiger met het zachte borstelgedeelte (zie foto). Kies hiervoor vaste momenten, bijvoorbeeld in maart en september. Daarnaast moet u de rookmelder(s) regelmatig afstoffen. U mag de rookmelder(s) niet schilderen.

Overige instructies:

 • Als de melder in uw woning afgaat als gevolg van brand in uw woning dan dient u zich in veiligheid te brengen conform het bij u geldende ontruimingsvoorschrift. Bel daarna 112!
 • Als de melder afgaat en u heeft zich ervan verzekerd dat het een valse melding betreft, dan kunt met het indrukken van de test/hush knop (zie foto bij ‘testen’) de alarmering beëindigen. Betreft het een terechte alarmering dan zal de melder opnieuw in alarm gaan en dient u te handelen conform het vorige punt.
 • Indien de rookmelder(s) niet in alarm gaan bij het testen (wel eerst goed schoonmaken), neem dan contact op met Vanhier Wonen.
 • De rookmelder dient na maximaal 10 jaar gebruik vervangen te worden. Dit regelt Vanhier Wonen. Op de zijkant van elke Ei Electronics melder is een sticker aanwezig met het jaar van vervanging.
 • Voor overige informatie zie: www.eielectronics.nl/kenniscentrum