WMO

Wat is de Wmo?
De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt ondersteuning voor mensen die door een beperking problemen hebben op het gebied van participatie en zelfredzaamheid. Op verschillende manier kan de Wmo u helpen:

 • Advies en informatie;
 • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers vanuit het steunpunt mantelzorg en de vrijwilligerscentrale;

 • Algemene voorzieningen, zoals;
  - klussendienst Buurtteam
  - activiteiten wijksteunpunten
  - boodschappenbus / buurtbus
  - buddyteam

 • Ondersteuning op maat, zoals;
  - persoonlijke begeleiding
  - dagbesteding
  - hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rolstoel
  - huishoudelijke hulp
  - regionaal vervoer
   

Welke ondersteuning krijg ik?
Als u zich meldt met een vraag, dan zoekt de afdeling Wmo van de gemeente samen met u naar een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie. Eerst wordt gekeken wat u zelf kunt doen en wat familie, vrienden of buren voor u kunnen betekenen. Is uw vraag daarmee niet opgelost? Dan wordt gekeken wat vrijwilligers voor u kunnen doen. Of van welke algemene voorzieningen in de buurt gebruik gemaakt kan worden. Als dan nog hulp nodig is, kunnen afspraken worden gemaakt over ondersteuning op maat.

Wanneer u een melding wilt maken bij het Wmo-loket dan kan dit op verschillende manieren. Op deze website van de gemeente Voerendaal en leest u op welke manieren dit kan. Wilt u weten hoe dit werkt in de gemeente Beekdaelen, klikt u dan hier

Meer informatie over Wmo

Wilt u meer weten over deze wet? Dan kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid