Overlijden van de (mede)huurder

Als in het huurhuis een echtpaar woont en de hoofdhuurder komt te overlijden, dan wordt de achtergebleven medehuurder volgens de wet automatisch hoofdhuurder. Dat geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap hebben. De achterblijvende partner moet dit wel melden aan Vanhier Wonen. Stuur ons een brief met daarin uw gegevens met een kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief.

Geen geregistreerd partnerschap of medehuur

Woonde de hoofdhuurder samen met een partner of, bijvoorbeeld, met een meerderjarig kind maar was er geen sprake van geregistreerd partnerschap of medehuur, dan kan de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij Vanhier Wonen een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • de inwoner moet minimaal één jaar zijn hoofdverblijf hebben gehad in de woning
  • een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd
  • in staat zijn de huur zelfstandig te kunnen betalen

Vanhier Wonen is niet verplicht met dit verzoek in te stemmen.

Nabestaanden

Woonde de huurder alleen in de woning, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het doorbetalen van de huur.

De erfgenamen mogen op elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen (huuropzeggingsformulier). Wel moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. Op het formulier wordt vermeld:

  • het adres waarvan de huur wordt opgezegd
  • de einddatum van de huurovereenkomst

 

U stuurt daarbij met het formulier huuropzegging ook nog mee:

  • het adres waar wij de bevestiging heen kunnen sturen
  • kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief
  • kopie van een identiteitsbewijs
  • ondertekende of door notaris opgestelde machtiging

U ontvangt binnen een week na ontvangst van uw huuropzegging een brief met bevestiging van de datum van uw huuropzegging.