Onderverhuur

Vanhier Wonen verhuurt haar woningen via verschillende modellen. Onderverhuur zorgt ervoor dat de doorstroom van huurwoningen stopt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Vanhier Wonen een woning of bedrijfsruimten geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan anderen. In zeer uitzonderlijke situaties wordt toestemming verleend.

Verzoek tot toestemming

Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs, de kamer die huurder wil onderverhuren en de beoogde ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Vanhier Wonen is bevoegd om aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Een door Vanhier Wonen gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor ander of opvolgende gevallen. De woonconsulent beoordeelt de aanvraag.