Wat gebeurt er als ik medehuurder ben geworden?

Vanaf dat moment bent u net als de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Heeft de medehuurder niet langer het hoofdverblijf in de woning, dan verliest hij de status van medehuurder. Als de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder eindigt, wordt de medehuurder automatisch huurder als hij in woning blijft wonen.