Wanneer kan ik medehuurderschap aanvragen?

Staat u als huisgenoot niet op de huurovereenkomst en wilt u dezelfde rechten en plichten als de huurder? Dien dan samen met de huurder een verzoek tot medehuurderschap in bij Vanhier Wonen via het aanvraagformulier medehuurderschap. Dit is niet nodig als u echtgenoot of geregistreerd partner bent van de huurder. U krijgt schriftelijk bericht van Vanhier Wonen of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

 

Voorwaarden medehuurderschap

Om medehuurder te worden, gelden een aantal voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en in geval van een buitenlands paspoort ook een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in deze woning.
  • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden.
  • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder.
  • U kunt uw financiële verplichtingen nakomen.

 

 

 

Aanvraag formulier medehuurderschap