Medehuurderschap

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Er zijn verschillende mogelijkheden om medehuurder te worden. 

Een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is automatisch medehuurder, zolang hij in dezelfde woning woont als de huurder en bij de gemeente op dit adres staat ingeschreven. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Aanvragen van het medehuurderschap is in dit geval niet nodig. Vanhier Wonen dient wel op de hoogte gebracht te worden.

Verhuist de huurder of komt hij te overlijden? De medehuurder wordt dan automatisch (hoofd)huurder.

Ben u samenwonend en heeft u een samenlevingscontract dan bent u niet automatisch huurder.