Huurovereenkomst

 

Bij het tekenen van uw huurovereenkomst krijgt u een huurdersmap met uitgebreide informatie over huren bij Vanhier Wonen. In de huurovereenkomst staat onder andere:

  • De contractpartner;
  • Voor welke woning u de overeenkomst tekent;
  • De bestemming van het gehuurde;
  • Wat de huurprijs is en hoe deze is opgebouwd;
  • Wanneer u de huur moet betalen.

In onze Algemene Huurvoorwaarden zijn alle rechten en plichten opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. We hebben de belangrijkste rechten en plichten hieronder voor u op een rij gezet.

Rechten

Vanhier Wonen biedt u woonruimte met een passend serviceniveau. Wij willen ook dat onze huurders woongenot en verbondenheid met (t)huis en omgeving ervaren. Dat mag u van ons vragen en dat recht heeft u ook. Als huurder heeft u daarbij wettelijke huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zomaar mogen opzeggen. Wij kunnen de huurovereenkomst wel ontbinden bij bijvoorbeeld overlast en huurachterstand maar daar zit niemand op te wachten; u niet en wij niet. Verder kan de overeenkomst ook worden ontbonden bij een herstructureringsproject.

Plichten

U betaalt de huur vóór de eerste van de maand, veroorzaakt geen overlast en onderhoudt uw woning en eventuele tuin met achterpaden goed. Als u veranderingen (ZAV) wilt aanbrengen in en om uw woning, dan vraagt u hiervoor toestemming aan ons. Heeft u schade veroorzaakt aan uw woning, dan herstelt u dit zelf of wij doen het op uw kosten.