Aanbieden woningen

Dagelijks adverteren de deelnemende corporaties van Thuis in Limburg huurwoningen die vrijkomen. U kunt op maximaal vijf woningen reageren. Kijk voordat u reageert op een woning goed naar de eisen, die de corporatie stelt bij de woningadvertentie. Bij de definitieve toewijzing van een woning controleert de corporatie nogmaals of uw (financiële) situatie aansluit bij de toewijzingseisen.

De woningen worden aangeboden via onderstaande drie modellen.

1. Inschrijfduur

De woning wordt aangeboden aan de kandidaat met de langste inschrijfduur, mits hij/zij voldoet aan alle voorwaarden.

2. Eerste reageerder

De woning wordt aangeboden aan de kandidaat die als eerste reageert. Dit is een geschikt model als u dringend op zoek bent naar een woning. Bij dit model geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wij vernieuwen ons woningaanbod dagelijks om 19.00 uur.

3. Loting

De woning wordt verloot, alle kandidaten hebben evenveel kans om de woning aangeboden te krijgen.

Bekijk het woningaanbod via Thuis in Limburg