Seniorenwoning

Vanhier Wonen heeft veel eengezinswoningen. In die woningen wonen gezinnen, maar tegenwoordig ook steeds meer ouderen. Zolang iemand vitaal is, is dat geen probleem. Echter als er problemen komen, omdat iemand de trap niet meer op kan, is zo’n woning niet echt meer passend.

Daarom zou het goed zijn als ouderen in een vroeg stadium nadenken over de woning waar ze oud willen worden.  Het is daarom aan te raden eens een gesprek met één van onze woonconsulenten te voeren. Zij weten welke complexen levensloopbestendig zijn en wat u daarvoor moet doen om in aanmerking voor zo’n woning te komen.