Wat betekent passend toewijzen voor woningzoekenden?

De overheid vindt dat een woningzoekende die recht heeft op huurtoeslag alleen een woning toegewezen mag krijgen onder een vastgestelde maximum huurprijs, de zogenoemde aftoppingsgrens. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met één kind wordt gezien als een tweepersoonshuishouden. Het inkomen van de medebewoners telt mee voor het bruto verzamelinkomen. De inkomens van kinderen, ongeacht hun leeftijd, tellen niet mee. Voor welke woning u in aanmerking komt staat op het schema passend toewijzen. 

Bekijk het schema Passend Toewijzen

Vanhier Wonen is niet blij met deze regelgeving. Huishoudens die in aanmerking willen komen voor een woning boven de aftoppingsgrens, maar die een te laag inkomen hebben volgens de nieuwe wet mogen niet zelf de keuze maken om toch duurder te gaan huren. Het zou dus zomaar kunnen dat Vanhier Wonen een woning beschikbaar heeft en er ook een woningzoekende is die de woning wil huren, maar dat Vanhier Wonen de woning niet mag toewijzen.