Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 is Vanhier Wonen verplicht om passend toe te wijzen volgens de nieuwe Woningwet. Passend toewijzen betekent dat uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Hierdoor krijgen woningzoekenden een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen.

Dit kan uw kans op een woning beïnvloeden. De regeling is ingesteld door de regering om de uitgaven aan de huurtoeslag te verminderen en om betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. Daarom worden woningcorporaties verplicht om hun huurwoningen passend toe te wijzen.

Wilt u weten tot welke huurprijs(categorie) u mag huren? Volg dan onderstaand afloopschema passend toewijzen.

 

Afloopschema passend toewijzen