Wat zijn de kosten voor het niet goed opleveren van de woning?

Heeft u tijdens de eindinspectie de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd of treffen wij schades aan, die vooraf niet zijn geconstateerd, dan brengen wij de kosten in rekening. Goederen, die achterblijven in de woning, waarvoor geen overname is geregeld, worden op uw kosten door ons afgevoerd. Twijfelt u of u de woning goed achterlaat, neem dan gerust contact op met de technisch adviseur. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Mocht u de afspraken over de oplevering niet nakomen, dan voeren wij de werkzaamheden uit op uw kosten en wordt dit verrekend op de eindafrekening. Hoeveel kosten we berekenen voor welke werkzaamheden kunt u nakijken op het opnameformulier dat door de vastgoedadviseur is ingevuld en door u ondertekend is. Standaardprijzen kunt u nakijken in de prijslijst van de brochure "de huur opzeggen in vijf stappen".