Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn steeds meer te vinden op daken. Deze panelen helpen om het energieverbruik in woningen terug te dringen en zo de CO2 uitstoot te verminderen. Het gebruik en de aanschaf van zonnepanelen worden daarom ook gestimuleerd door de overheid. Ook Vanhier Wonen wekt mee aan het plaatsen van zonnepanelen door huurders, maar er zijn wel regels aan verbonden. Wilt u zonnepanelen plaatsen dan dient u daarvoor een ZAV aanvraag in. Daarbij dient te worden opgemerkt dat niet alle aanvragen voor zonnepanelen worden goedgekeurd! Heeft u een ZAV aanvraag ingediend dan krijgt u middels een ZAV brief antwoord van Vanhier Wonen met, indien u toestemming krijgt voor het plaatsen van de panelen, alle voorschriften, regels etc.

ZAV aanvraag indienen