Kosten van ongelijk

Niet alle onderhoud aan de woningen en niet alle reparaties komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de Vanhier Wonen (uw verhuurder). In de brochure "Huurders ABC" kunt u lezen voor welk onderhoud en voor welke reparaties de huurder verantwoordelijk is.

Nu komt het bij sommige storingen of reparaties voor (bijvoorbeeld bij rioolverstoppingen) dat het op voorhand niet eenduidig is vast te stellen of de storing onder huurdersonderhoud valt of voor rekening en verantwoordelijkheid van Vanhier Wonen komt. Als u in een dergelijk geval bij ons een reparatiemelding (-verzoek) indient dan vragen wij u om een formulier "Kosten van ongelijk" te ondertekenen. Hiermee gaat u akkoord met het feit dat mocht achteraf blijken dat de reparatie (storing) inderdaad door u als huurder had moeten worden opgelost de reparatiekosten bij u in rekening worden gebracht. In het geval dat de storing door Vanhier Wonen moest worden opgelost natuurlijk niet.

U kunt delen van het huurdersonderhoud door ons laten af handelen, voor rekening van Vanhier Wonen, middels het afsluiten van het zogenaamde serviceabonnement.