Overlast

Een bewoner kan met zijn gedrag het woongenot van een andere bewoner ernstig, langdurig en herhaaldelijk verstoren. Overlast heeft drie kenmerken: ernstig, langdurig en herhaaldelijk.

De wet beschouwt overlast als een gebrek: namelijk het niet (kunnen) bieden van woongenot. Is de veroorzaker van de overlast geen huurder van Vanhier Wonen, dan onderneemt Vanhier Wonen geen actie. Ervaart u overlast van uw buren? Probeer het eerst zelf samen op te lossen.

Zelf doen

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Wilt u graag in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? We hebben een aantal adviezen voor u:

  • maak een afspraak en neem de tijd
  • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart
  • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
  • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Lukt het niet om het zelf op te lossen? Dan kunt u de overlast melden bij Vanhier Wonen.