Leefbaarheid

Leefbaarheid ligt ons na aan het hart. Leefbaarheid gaat niet over de woning zelf, maar over de woonomgeving, de gezelligheid in de wijk, de veiligheid en de beschikbaarheid van goede voorzieningen. Daar willen we graag aan bijdragen, zodat onze huurders nog meer kunnen genieten van het wonen.

Thema's

Op het gebied van leefbaarheid hebben wij een groot aantal thema's opgepakt. We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de woonwensen van senioren. Ook besteden we aandacht aan onderhoud, netheid en groen rond wooncomplexen. Bij renovaties passen we inbraakwerend hang- en sluitwerk toe met politiekeur. We hebben gesprekken met huurders over leefbaarheid in hun buurt.

Huurders die zelf de leefbaarheid in hun wijk willen vergroten ondersteunen we mits dit past binnen de regels die in de Woningwet staan vermeld.

Investeren

Woningcorporaties mogen investeren in leefbaarheid in de omgeving van de huurwoningen die ze bezitten, zoals het eigen groen. Ook mogen woningcorporaties initiatieven van hun huurders ondersteunen, een huismeester in dienst hebben en een bijdrage leveren aan woonmaatschappelijk werk. Wat woningcorporaties precies doen aan leefbaarheid, moeten ze afspreken met de gemeente en met het huurdersorganisatie.