Verdovende middelen

Hennepteelt en aanwezigheid van andere verdovende middelen staat Vanhier Wonen niet toe in haar woningen. Worden er wel verdovende middelen bij u thuis aangetroffen dan staan daar flinke sancties op. Ontdekking leidt tot onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Huurders moeten de aangerichte schade zelf vergoeden. In de huurovereenkomst staat dat het niet is toegestaan om in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de "Opiumwet" strafbaar zijn.

Samen met andere woningcorporaties, politie, gemeenten en andere organisaties in Limburg heeft Vanhier Wonen een hennepconvenant getekend. Afgesproken is dat hennepkwekers streng worden aangepakt! Deze afspraken zijn sinds 2012 vastgelegd in het "Provinciaal Hennepconvenant". Door het samenwerkingsverband zult u bij de meeste verhuurders niet meer in aanmerking komen voor een andere huurwoning. Uiteraard zullen politie en gemeente ook ingrijpen. Dit betekent meestal een strafrechtelijke procedure.

Alle gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen kunt u lezen in het Hennepconvenant Limburg 2012.

In het kader van de wet "Damocles" is de burgemeester van een gemeente bevoegd een pand waar geconstateerd is dat de "Opiumwet" is overtreden tot 6 maanden lang te sluiten. De gederfde inkomsten en schade zullen door Vanhier Wonen worden verhaald op de huurder!

Aangifte

Vermoedt u illegale hennepkweek in uw buurt? Meld het dan.

Melden kan op verschillende manieren:

-  Via de politie op telefoonnummer 0900 - 8844

-  Via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 - 7000.

-  Via de woningstichting.