HBV

Een huurdersbelangenvereniging (HBV) is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten.
 
Daarnaast overleggen we met de huurdersbelangenvereniging Voerendaal (link naar website van de HBV) over het beleid dat we voeren. Dit is vastgelegd in een samenwerkings-overeenkomst en omhelst de volgende punten:

  •          Onderhoud en verbetering van de woning
  •          Verhuur van woongelegenheden en woonruimteverdeling
  •          Huurprijzenbeleid
  •          Leefbaarheid en woonomgeving
  •          Servicepakket en servicekosten
  •          Mutatiebeleid
  •          (Vervangende) nieuwbouw
  •          Algemeen beleid verhuurder
  •          Participatiebeleid
  •          Verkoop van woningen