Reglement RvC

In het Reglement van de RvC wordt de werkwijze van de RvC uiteengezet, wordt ingegaan op de specifieke rollen van de RvC en wordt tevens aangeven waar een commissaris van Vanhier Wonen aan moet voldoen.

Daarnaast heeft de RvC van Woninstichting Voerendaal een remuneratiecommissie ingesteld. Het reglement van de remuneratiecommissie is hier in te zien.