RvC

Voor de bezoldigingen van de RvC wordt verwezen naar het vigerende jaarverslag waarin dit staat vermeld.