Bestuurder

Voor de bezoldigingen van bestuurder wordt verwezen naar het vigerende jaarverslag waarin dit staat vermeld.Voor de bezoldigingen van bestuurder wordt verwezen naar het vigerende jaarverslag waarin dit staat vermeld.