Beloningsbeleid

De bezoldiging van de beloning voor topfunctionarissen is conform het jaarrekeningrecht. Dit omvat de volgende zaken:

  • Periodiek bepaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden);
  • Beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen);
  • Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband.