Klachtenprocedure

Wij doen altijd onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Hieronder kunt u lezen hoe dat werkt:

  • u meldt uw klacht telefonisch, schriftelijk bij de woonconsulent
  • na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging
  • wij nemen uw klacht in behandeling en geven u binnen twee weken een inhoudelijke reactie

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan onze manager Wonen. Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken. In een aantal gevallen moeten klachten behandeld worden door de Huurcommissie.