Planmatig en Groot onderhoud

Planmatig onderhoud is onderhoud welke eens in de zoveel tijd (cyclisch) uitgevoerd wordt om uw woning of uw pand in stand te houden. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden aan de buitenkant van uw woning, zoals schilderwerkzaamheden, schoonmaak van kunststof kozijnen, vervangen van daken en/of goten, herstellen van voegwerk etc.

Werkzaamheden aan de buitenzijde van uw woning

 

Indien in of rondom uw woning werkzaamheden worden uitgevoerd ontvangt u vooraf een brief waarin de werkzaamheden staan vermeld die zullen worden uitgevoerd. In deze brief vindt u ook de planning. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen plaatsvinden in de onderhoudsplanning, u wordt daarvan dan uiteraard op de hoogte gebracht.

Deelname aan dit onderhoud is verplicht!

Soms wordt een serie woningen middels een project aangepakt. Daarbij veranderd er aan de woning veel en worden er ook delen vernieuwd. Dit noemen we groot onderhoud of renovatie. De bewoners van de woningen worden bij de planontwikkeling van een dergelijk project betrokken.

Vanwege de omvang is voor een dergelijk project toestemming nodig van de bewoners (70%). Bij een renovatie moet u bijvoorbeeld denken aan het vernieuwen van gevels, het wijzigen van de plattegrond, het realiseren van uitbreidingen aan de woning etc.