Huurverhoging

Uw huur kan op verschillende momenten worden verhoogd.

1. Jaarlijkse huurverhoging

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging van de kale huur plaats. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. U ontvangt minimaal twee maanden voor de huurverhoging de huurverhogingsbrief met bijlagen. Hierin kunt u lezen welke huurverhoging op u van toepassing is en hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

2. Huurverhoging door geriefsverbetering.

Uw huur kan stijgen, omdat wij uw woning hebben verbeterd. Bijvoorbeeld als er dubbelglas is geplaatst, of als wij een cv-installatie in uw woning hebben aangepast. Hierdoor krijgt uw woning meer woningwaarderingspunten, waardoor de huurprijs hoger kan worden. De aangebrachte voorziening kan u een voordeel opleveren op uw energienota. Voordat wij uw woning verbeteren en de huur verhogen, maken wij daarover eerst schriftelijke afspraken met u.