Hoe wordt de maximale hoogte van de huurprijs bepaald?

De maximale huurprijs van uw woning wordt bepaald door de zogenaamde woningwaarderingspunten. En deze punten zijn weer voor een deel gebaseerd op de actuele WOZ waarde van uw woning. Om de maximaal toegestane huurprijs van de woning te bepalen werkt Vanhier Wonen met het wettelijk voorgeschreven woningwaarderingsstelsel.

Dit systeem bepaalt de kwaliteit van een sociale huurwoning in punten (niet van een geliberaliseerde woning) en wordt daarom ook wel het puntenstelsel genoemd. Vanhier Wonen verhuurt haar woningen overigens meestal niet tegen de maximale huurprijs. We vinden het als sociale verhuurder belangrijk dat een groot deel van onze huurwoningen beschikbaar blijft voor mensen met een beperkt inkomen.

Punten

Het totaal aantal punten van elke sociale woning kan variëren. Woningen kunnen op elkaar lijken, maar toch een verschillend aantal punten hebben. Op basis van dit totaal aantal punten is door de overheid de wettelijk vastgestelde maximale huur bepaald. Omdat Vanhier Wonen als sociale verhuurder haar woningen meestal niet tegen de maximale huurprijs verhuurt, zal de huurprijs voor uw woning naar alle waarschijnlijkheid lager uitvallen dan de maximaal toegestane huur.

Uw huurverhoging wordt berekend over de kale oude huur. De huur zal echter nooit hoger worden dan de maximum huur behorend bij het aantal punten van uw sociale woning.