Huurprijs en -samenstelling

Bij de meeste woningen is de huur die u betaalt de kale huur. In sommige gevallen komen daar servicekosten bij die contractueel zijn overeengekomen.

Kale huur

De kale huur is de prijs die u betaalt voor het gebruik van de woning en eventuele gemeenschappelijke ruimten. We berekenen deze aan de hand van het wettelijk voorgeschreven puntenstelsel. Op de website van de huurcommissie kunt u een huurprijscheck uitvoeren. Als u de huurprijscheck volledig hebt ingevuld, krijgt u een indicatie van de maximale huur van uw woning.

Doe de huurprijscheck!

Servicekosten

Servicekosten zijn de in het huurcontract overeengekomen bedragen voor bijkomende diensten zoals het groenonderhoud en het schoonhouden van algemene ruimten in wooncomplexen zoals lift en trappenhuis. Het betreft een maandelijks voorschot.

Vanhier Wonen is verplicht om van de kosten die wij aan de huurder in rekening brengen een gespecificeerd overzicht te geven uiterlijk een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de servicekosten zijn gemaakt.

De kosten voor bijkomende leveringen en diensten (servicekosten) mogen niet meer zijn dan de werkelijke en redelijke kosten. Deze kosten worden na afloop van het jaar verrekend met de voorschotten. Om welke servicekosten het in uw geval gaat, staat in uw huurcontract.